श्राद्ध र तर्पण विषयमा संका समाधान:

ओ३म्.. पौराणिक मतानुसार- मन्त्रभाग संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्, गृह्यसूत्र, स्मृति, इतिहास- महाभारतादि र पुराण आदि श्रेष्ठ मनुष्यले मानेका सम्पूर्ण पुस्तकहरुमा मरेका पितृहरुलाई श्रद्धाले पिण्डादि दिनु श्राद्ध हो, यस्तो वर्णन गरिएको छ। र यस्तै नै अनादिकालको परम्पराले सबैले श्राद्ध गर्दै आएका छन्। वेदमा पनि पितरहरुको आह्वान र पिण्ड राख्ने मन्त्र:- आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः। पितृभ्यः स्वधायिभ्यः […]

वेबसाइट हेर्नुहोस्

नयाँ पोष्टहरू

माथि