अधिक मास (मल मास) के हो?

सौर्य वर्ष र चान्द्र वर्षमा सामन्जस्य स्थापित गर्नका लागि प्रत्येक तेस्रो वर्षको पञ्चाङ्गमा एक चान्द्रमासको वृद्धि गरिन्छ। यसैलाई अधिकमास या मलमास भनिन्छ। सौर्य वर्षको मान ३६५ दिन, १५ घडी, २२ पल र ५७ विपल हुन्छ भने चान्द्र वर्ष ३५४ दिन, २२ घडी १ पल र २३ विपलको हुन्छ। यस प्रकार यी दुवै वर्षमानमा प्रतिवर्ष १० दिन, ५३ घडी, […]

वेबसाइट हेर्नुहोस्

नयाँ पोष्टहरू

माथि