पंचगव्य केहो र किन आवस्यक छ?

हाम्रो शरीर जुन पाँच महाभुतहरु ( कम्पाउण्ड एलीमेन्ट) बाट बनेको छ ति सबै गऊताको गव्यहरुमा उपलब्ध छन्; अन्यत्र छैनन्। जस्तै: शरीरमा जुन भूमि तत्व छ, त्यो गऊमाताको गोमयमा छ। (पृथ्वी तत्व- गोबर) शरीरमा जुन जल तत्व छ, त्यो गऊमाताको क्षीरमा छ। (शुद्ध जलको रुप- दूध) शरीरमा जुन वायु तत्व छ, त्यो गऊमाताको गोमूत्रमा छ। ( वायुको […]

वेबसाइट हेर्नुहोस्

नयाँ पोष्टहरू

माथि